Economic Development

105 E. Grand Ave.
Clovis, NM 88101
321 Connelly Street
Clovis, NM 88101
City of Clovis
321 Connelly
P.O. Box 760
Clovis, NM 88102
417 Schepps Blvd
Clovis, NM 88101-8381